Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

WE PROUDLY SERVE STARBUCKS İNTERNET SİTESİ İLETİŞİM FORMU ARACILIĞIYLA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Nestlé Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. (“Nestlé” veya “Şirket”) olarak, https://weproudlyservestarbucks.com/tr/  internet sitemizde (“İnternet Sitesi”) yer alan iletişim formu aracılığıyla bizimle iletişime geçtiğiniz süreçlerde, kişisel verilerinizi veri sorumlusu olarak işliyoruz.

İşbu aydınlatma metni ile işlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki haklarınız hakkında  sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktayız. 

A. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri 

 

Kanun’un 5. Maddesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri düzenlemektedir. Aşağıda hangi kişisel verilerinizin, hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak işlendiği konusunda size bilgi vermekteyiz:

B. Kişisel Verilerinizin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler ve Paylaşım Amaçları

Yukarıda “A. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” başlığında belirtilen kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda yine aşağıda belirtilen taraflarla paylaşıyoruz:  

Kişisel verilerinizin üçüncü taraflarla paylaşılması sırasında Kanun’un 8. ve 9. maddesine uyum sağlanmaktadır. 

C. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz internet sitemizde yer alan iletişim formunu doldurmanız suretiyle otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. 

D. İlgili Kişi Hakları

 

Kanun’un 11. maddesi “ilgili kişi haklarını” düzenlemektedir. Kişisel verisi Nestlé tarafından işlenen tüm gerçek kişiler, Kanun uyarınca Şirketimize başvurma ve Kanun’da sayılmış yasal haklarını kullanma hakkına sahiptir.

Haklarınızı kullanmak üzere Şirketimize başvururken, aşağıda belirtilen yöntemlerden birini tercih edebilirsiniz:

  • Sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanaraktuketici.hizmetleri@tr.nestle.com e-posta adresine taleplerinizi içeren bir e-posta gönderebilirsiniz.
  • Posta yoluyla,  Maslak Mahallesi Büyükdere Cadde No: 255/601 Sarıyer İstanbul adresine iletebilirsiniz.
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle,nestle.hukuk@hs03.kep.tr KEP adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.
  • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de haklarınızı kullanmak için ek yöntemler de belirtilmiştir. Dilerseniz bu Tebliğ’de belirtilen yöntemlerden birini de tercih edebilirsiniz.

İLETİŞİME GEÇİN

Bir sohbet başlatın

We Proudly Serve Starbucks® Programı Nestlé tarafından sunulmaktadır. Nestlé, Starbucks® programının yetkili distribütörüdür. Daha fazlasını keşfetmek için iletişime geçin.