Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

NESTLÉ TÜRKİYE GIDA SANAYİ A.Ş. WE PROUDLY SERVE STARBUCKS SİTESİ BÜLTEN ÜYELİK SÜREÇLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 

Nestlé Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. (“Nestlé” veya “Şirket”) olarak, https://weproudlyservestarbucks.com/tr/ adresli internet sitemize (“İnternet Sitesi”) üyeliğiniz kapsamında kişisel verilerinizi veri sorumlusu olarak işliyoruz. 

 

İşbu aydınlatma metni ile kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki haklarınız hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. 

A. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri 

 

Kanun’un 5. maddesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri düzenlemektedir. Aşağıda hangi kişisel verilerinizin, hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak işlendiği konusunda bilgi verilmektedir:


B. Kişisel Verilerinizin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler ve Paylaşım Amaçları

Yukarıda “A. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” başlığında belirtilen kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda yine aşağıda belirtilen taraflarla paylaşıyoruz: 

Kişisel verilerinizin üçüncü taraflarla paylaşılması sırasında Kanun’un 8. ve 9. maddesine uyum sağlanmaktadır. 

C. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri

 

Kişisel verileriniz internet sitemiz ve iletişim kanalları aracılığıyla otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. 

D. İlgili Kişi Hakları

 

Kanun’un 11. maddesi “ilgili kişi haklarını” düzenlemektedir. Kişisel verisi Nestlé tarafından işlenen tüm gerçek kişiler, Kanun uyarınca Şirketimize başvurma ve Kanun’da sayılmış yasal haklarını kullanma hakkına sahiptir.

Haklarınızı kullanmak üzere Şirketimize başvururken, aşağıda belirtilen yöntemlerden birini tercih edebilirsiniz:

  • Sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanaraktuketici.hizmetleri@tr.nestle.com e-posta adresine taleplerinizi içeren bir e-posta gönderebilirsiniz.
  • Posta yoluyla,  Maslak Mahallesi Büyükdere Cadde No: 255/601 Sarıyer İstanbul adresine iletebilirsiniz.
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle,nestle.hukuk@hs03.kep.tr KEP adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.
  • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de haklarınızı kullanmak için ek yöntemler de belirtilmiştir. Dilerseniz bu Tebliğ’de belirtilen yöntemlerden birini de tercih edebilirsiniz.

 

İLETİŞİME GEÇİN

Bir sohbet başlatın

We Proudly Serve Starbucks® Programı Nestlé tarafından sunulmaktadır. Nestlé, Starbucks® programının yetkili distribütörüdür. Daha fazlasını keşfetmek için iletişime geçin.