Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Máy pha cà phê cho trường cao đẳng và đại học

ĐỒ UỐNG STARBUCKS® TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG

Mang đến cho sinh viên trải nghiệm cà phê Starbucks® cao cấp trong khuôn viên trường

Giải pháp cà phê cho trường đại học

Thử đồ uống Mới

“Gần một nửa số lượng người tiêu dùng (47.8%) muốn thử sản phẩm đồ uống mới tại tiệm cà phê, cao hơn năm 2019 (45.2%).”*

*Allegra Report 2021, UK
ĐỂ HIỂU BẠN HƠN Bạn muốn phục vụ bao nhiêu ly?

Cần trao đổi về nhiều giải pháp? Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Ly We Proudly Serve Starbucks
Ly We Proudly Serve Starbucks
ĐỂ HIỂU BẠN HƠN Đồ uống của bạn sẽ được nhân viên pha chế phục vụ?
Nhân viên pha chế-Nhân viên pha chế
Nhân viên pha chế-Nhân viên pha chế
ĐỂ HIỂU BẠN HƠN Bạn định phục vụ loại đồ uống nào?

Hãy chọn bao nhiêu tùy thích.

 Hồ sơ ICMLatte  Hồ sơ ICMLatte
 Hồ sơ ICMLatte  Hồ sơ ICMLatte
Giải pháp cao cấp

Các kênh khác

LIÊN HỆ

Bắt đầu trò chuyện

Chương trình We Proudly Serve Starbucks® được cung cấp bởi Nestlé, nhà phân phối độc quyền của Starbucks®. Hãy giữ liên lạc để tìm hiểu thêm.